Consultant Human Resource Management (CHM®)

De Consultant Human Resource Management (CHM®) heeft zich ontwikkeld tot de nieuwe standaardopleiding voor de Human Resource Manager.

Deze opleiding is een vervolg op de opleidingen Medewerker Personeelszaken (MPZ) en/of Personeelsmanagement en Organisatie (PMO). Deze opleiding is bestemd voor iedereen die werkzaam is als personeelsmedewerker of personeelsadviseur en zich verder wil ontwikkelen in arbeidsrechtelijke- en sociale aspecten van het personeel, management en personeelsmanagement, personeelsadministratie, -ontwikkeling, –begeleiding, -planning en –voorziening.

Om de verworven kennis daadwerkelijk als Consultant Human Resource Management (CHM®) in een organisatie te kunnen toepassen, wordt u bovendien getraind in specifieke vaardigheden als casemanagement, effectieve gespreksvoering en werving & selectie.

Consultant Human Resource Management (CHM®) bestaat uit de volgende modules:


Doelgroep

Deze opleiding is het vervolg op Medewerker Personeelszaken (MPZ), Personeelsmanagement en Organisatie (PMO) of Crebo Opleiding Medewerker P&A en bedoeld voor iedereen die de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van Human Resource Management of die z'n kennis wil opfrissen. De opleiding Consultant Human Resource Management (CHM®) is een opleiding voor:
 • Adviseurs
 • Hoofden (salaris)administratie
 • Hoofden arbeidsvoorwaarden
 • Hoofden personeel en organisatie
 • Hoofden salarisadministratie
 • Juridisch medewerkers
 • Leidinggevenden
 • Medewerkers arbeidsvoorwaarden
 • Medewerkers salarisadministratie
 • (Midden)managers
 • Personeelsfunctionarissen

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis nodig.