Manager Human Resource Management & Benefits (MHB®)

Voor deskundige managers op het gebied van Human Resource Management & Benefits is de opleiding Manager Human Resource Management & Benefits (MHB®) een must.

Deze opleiding richt zich op het managen, adviseren van uw management als het gaat om strategische arbeidvoorwaarden, belonen, organisatie en management. U wordt breed opgeleid in personeelsmanagement, organisatieleer, employee benefits en informatiemanagement.

Om de verworven kennis daadwerkelijk als Manager Human Resource Management & Benefits (MHB®) in een organisatie te kunnen toepassen, wordt u bovendien getraind in specifieke vaardigheden als communicatie voor de manager, slechtnieuwsgesprekken, presentatietechnieken en adviesvaardigheden en leert u een adviesrapport op te stellen.

Manager Human Resource Management & Benefits (MHB®) bestaat uit de volgende modules:


Doelgroep

Deze opleiding is het vervolg op de Nemas Personeelsmanagement of HBO HRM of HBO P&A en bedoeld voor Managers Human Resource Management & Benefits (MHB®) of mensen die het management adviseren op het gebied van arbeid en belonen.
  • Adviseurs personeelszaken
  • Employee-benefits adviseurs
  • Hoofden HRM
  • Hoofden salarisadministratie
  • HRM Consultants
  • Payroll Consultants

Voor deze opleiding is het bezit van een diploma Nemas Personeelsmanagement, HBO HRM of HBO P&A vereist.