Consultant Payroll Services & Benefits (CPB®)

Als eerste opleider van Nederland waren wij in het bezit van de inschaling op NLQF 5 niveau. Tevens zijn wij verheugd met het feit dat wij nu ook als eerste opleider van Nederland opgenomen zijn in het Hoger Bedrijfsregister (HBd-register) en u met ons Consultant Payyroll Service & Benefits (CPB®) diploma, HBd achter uw naam  mag zetten.

De Consultant Payroll Services & Benefits (CPB®) heeft zich ontwikkeld tot de nieuwe standaardopleiding voor de payroll professional.

Deze opleiding is een vervolg op de PDL-opleiding en bestemd voor iedereen die werkzaam is als salaris- en/of personeelsadministrateur en zich verder wil ontwikkelen. Met deze praktijkopleiding verdiept u zich in de vakinhoudelijke modules gericht op kennis van fiscaliteiten, sociale zekerheid en arbeidsrecht.

Om de verworven kennis daadwerkelijk als Consultant Payroll Services & Benefits (CPB®) in een organisatie te kunnen toepassen, wordt u bovendien getraind in specifieke vaardigheden als adviesvaardigheden, casemanagement, presentatietechnieken en grensoverschrijdend werken.

Consultant Payroll Services & Benefits (CPB®) bestaat uit de volgende modules:

Kwalificatiedossier


Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de loonadministratie, of die z'n kennis wil opfrissen. De Consultant Payroll Services & Benefits (CPB®) is een opleiding voor:
  • Consultant Payroll Services
  • Controllers
  • HR Adviseurs
  • Hoofden Financiële Administratie
  • Hoofden Personeelszaken
  • Hoofden salarisadministratie
  • Salarisadministrateurs