Gesprekstechnieken voor de vrouwelijke manager

In onze contacten met anderen is er sprake van interactie. Zo voert u in uw werk verschillende soorten gesprekken. Om uw doel te bereiken is het belangrijk om gedrag op elkaar af te stemmen. Dit gedrag is van verschillende zaken afhankelijk, namelijk van de vraag of er twee of meer personen aan het communiceren zijn en van de manier waarop de zender en ontvanger elkaar benaderen. Daarbij bestaat dit contact uit verbale en non-verbale communicatie. Een stroom van informatie die gefilterd, gefileerd en in de juiste context geplaatst moet worden. Doorspekt met ruis, gedachten, gevoelens en verwachtingen worden woorden uitgesproken en ontvangen. Los van het hele non-verbale aspect wat de communicatie tevens kleurt, bevestigt of ontkracht blijven de woorden over die 7 procent van onze communicatie behelst….

Al deze informatie wordt door iedereen weer anders ervaren. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat vrouwen communicatie anders filteren. Ruis, gedachten, gevoelens en verwachtingen worden door vrouwen anders geïnterpreteerd.

Daarom organiseren we speciaal voor vrouwen de gesprekstechnieken voor de vrouwelijke manager.

In de cursus gesprekstechnieken voor de vrouwelijke manager leert u hoe u meer kunt halen uit uw gesprekken. Want het gaat niet alleen om wát er gezegd wordt, maar ook om hoe het gezegd wordt. U wordt zich bewust van de eigen competenties en kunt werken aan verbetering daarvan. De training is persoonsgericht, wat wil zeggen: uw individuele situatie, leerdoelen en gedrag staan centraal.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Professionele gespreksvoering
  • Actief luisteren
  • Het gesprek leiden
  • Beoordelen van gedrag
  • Omgaan met conflicten
  • Overtuigen