Updatetraining Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid kost zowel werknemers als werkgevers veel geld. Dat is dan ook de reden om wet- en regelgeving bij arbeidsongeschiktheid goed te kennen. Tijdens onze bijeenkomst Update Arbeidsongeschiktheid zetten wij de doorbetalingsverplichting van de werkgever, de uitkeringen van het UWV, de kosten voor de werkgever, maar tevens de administratieve verplichtingen die de werkgever in deze zaken heeft, nog eens goed op de rij. Ook is het voor u van groot belang goed geïnformeerd en gedocumenteerd bij het UWV te verschijnen, indien de arbeidsongeschiktheid van de werknemer langdurig wordt. Hierbij dient u te beseffen dat uw inbreng bij het aanleveren van het arbeidsongeschiktheidsdossier voor het UWV het verschil kan maken voor de beoordeling van het UWV.

De volgende punten komen in ieder geval aan de orde:

·        Kortdurende arbeidsongeschiktheid
·        Langdurige arbeidsongeschiktheid
·        Wet Verbetering Poortwachter
·        No-risk polis
·        Premiekortingen
·        Eigen risicodragerschap Ziektewet en WGA
·        Veranderingen met ingang van 2017

Mocht u een praktijksituatie over dit onderwerp hebben. Dan kunt u dit mailen naar info@manageruptodate.nl met als onderwerp UAO Praktijksituatie + datum van de training.